Acció Política

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és un procediment polític i social el qual permet que un grup de ciutadans pugui presentar un projecte de llei per al seu debat a les institucions superiors, si bé aconsegueix reunir un determinat nombre de signatures validades.

La Llei 1/2006, de 16 de febrer, regula la institució de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a Catalunya, entesa com una peça clau en el funcionament del sistema democràtic, tot establint que el nombre de signatures que calen perquè la ILP prosperi a Catalunya és de 50.000.

Aquesta llei està dictada en el marc establert per la Llei Orgànica 3/1984, de 26 de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

Per què és necessària una ILP per abolir els correbous?

Si és necessari, la Coordinadora per l’Abolició dels Correbous tirarà endavant un projecte d’ILP per posar fi a totes les modalitats de correbous que existeixen a Catalunya. 

Comments are closed